Здравейте

Потребителско име или Имейл:

Парола:
[ ]
[ ]

Меню

Анкети

Poll: Какъв транспорт ползвате най-често?

Facebook

петък 29 януари 2021

109 години 42-ра жп линия Габрово – Царева Ливада

on 29 яну 2021  Posted by Saruman  Category: Железниците Днес   Comments: 0
_.jpg
На 29 януари 1912 г. лично от цар Фердинанд, престолонаследникът Борис и министъра на обществените сгради, пътищата и съобщенията – Антон Франгя, тържествено е открита жп връзката на габровци със страната и света. Днес, 106 години по-късно, вече електрифицираната линията продължава до обслужва своите пътници, пътуващи наблизо и далеч.

Историята на Габровската линия започва с няколко неизвестни. Идеята за тунел под вр. Шипка се появява в края на 19 век с цел осъществяване на оценяваното като най-перспективно трасе от Велико Търново през Севлиево, Габрово и Казанлък до Стара Загора. Разглеждат се варианти на Преминаване на Балкана по-далеч от Габрово – през прохода на Републиката и през Елена и Сливен. При тези варианти възможността за Габрово е свързването му с основното трасе чрез второстепенна линия. В крайна сметка през 1904 г. се взема решение за изпълнение на най-неблагоприятното от техническа гледна точка трасе – това през Плачковци, Кръстец, Борущица и Радунци. Причините – обслужване на каменовъглената мина „Принц Борис“ край Плачковци, собственост на свързана с банкера Атанас Буров френско-белгийска банка, и настояване на Франция, осигурила кредита за построяването на линията.

Най-активното строителство на железопътни линии в България се извършва през последното десетилетие на 19 век и първите 10 – 12 години на 20 век. От 693 километра в 1887 година дължината на железопътните линии нараснала на 1931 километра през 1911 година. Само през периода 1900 – 1911 година, били построени нови железопътни линии с обща дължина 754 километра. През този период е построена и линията Русе – Търново, а от 1906 година започва строежа на презбалканската линия Търново –Дряново – Трявна – Борущица – Стара Загора с отклонение за Габрово.

По това време в Царева ливада се строи голяма гара, която в последствие става важен железопътен възел, с която се определя и по-нататъшното развитие на селото и целия регион. Контролът на строежа на жп гара Царева ливада бил възложен на Йордан Марков от село Сяровци, протеже на Никола Мушанов. Като общи работници по строежа на жп линията са работели много мъже и жени от района. Чрез системата на предприемачи, акорданти и надзиратели, компаниите подлагали на жестока експлоатация работниците – българи, македонци, италианци, черногорци, сърби, хървати и други, наричани с общото име „бараби”. Неслучайно на няколко пъти на строежа се провеждат големи стачки – едната в края на 1906 година, другата през пролетта на 1907 година в района на Търново – Царева ливада – Борущица. Третата най-голяма стачка, в която участват 1300 души е през 1909 година в участъка Царева ливада – Габрово.По време на строежа на двете ЖП линии и гарата животът в Царева ливада бил много бурен. Стотици работници напълвали селището като мравуняк, особено в празнични дни. Две фурни не смогвали да изпекат хляб. Всички ханчета са превърнати в кръчми и гостилници. Всички свободни стаи и стаички са натъпкани с квартиранти. Хранителни продукти и напитки се продавали и на „кантони“ – на открито по обектите.

Гара Царева ливада и жп линията за Габрово били открити по най-тържествен начин на 29 януари 1912 година. На тържеството присъствал и цар Фердинанд, председателят на министерския съвет Гешев, много министри и висши чиновници. Гаровата постройка е била украсена с гирлянди и знамена. Точно в 10 часа и 5 минути, царят прерязва лентата, която е опъната от две момиченца с разплетени коси и ленти през рамената. Влакът, теглен от два локомотива, е готов да откара гостите в Габрово с първият пътнически влак Царева ливада – Габрово. В крайната гара, на 17,380 км от Царева ливада, хиляди жители на Балканския град посрещат влака – символ на прогреса.

Непрекъснатото увеличаване на трафика по Презбалканската и Габровската жп линии налага бързото разширяване на железопътната гара в Царева ливада. Тя става важен железопътен възел по 4-та главна жп линия и врата на индустриално Габрово. Първият началник гарата в Царева ливада е бил Йордан Бръчков, а най-много години като началник гара е работил Пейно Пейнов.

Ако през 1925 година по линията преминават денонощно 12 влака, през 1968 година те са вече 72, от които само до и от Габрово 26 влака – 17 пътнически и 9 товарни. Товарът за Габрово достига 120 – 140 вагона на денонощие, а общо през гара Царева ливада за денонощие преминават по 540 вагона. Непрекъснато се подобрява и тягата на влаковете. До 1954 година влаковете се теглят от парни локомотиви серия 19. През 1969 година е извършена реконструкция на железния път, с което се завишава осовото натоварване до 20 тона. През 1974 година по линията преминава и първия дизелов локомотив, а от 1977 година се появяват и електровозите.

В различни периоди през годините габровци са имали възможността да ползват, освен влаковете до Царева ливада, и директни влакове до Горна Оряховица, Русе, Плачковци, Пловдив и, разбира се, легендарният влак „Шипка“ до София. Днес по линията се движат общо 12 влака, които се обслужват от електромотрисни влакове серия 32. Връзките във възловата гара Царева ливада и в северното, и в южното направление са без изчакване. За точното разписание, цените на билетите и абонаментните карти и многобройните намаления може да се получи подробна информация от служителите на билетната каса в жп гара Габрово.

[Източник: Железниците Днес]
петък 15 май 2020

БДЖ избра изпълнител по процедурата за доставка на нови локомотиви

on 15 май 2020  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 0
siemens_mobility_949_1140x0.jpg
ДЗЗД „Сименс Трон” ще достави новите електрически локомотиви на БДЖ. Изборът стана факт днес, след проведените преговори в рамките на заседание на комисията по обявената процедура: „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”.

До втория етап на поръчката достигна единственият участник подал техническа и ценова оферта, ДЗЗД „Сименс Трон“. Предложената от консорциума цена за изпълнение на поръчката е 55 544 816,10 лв. без ДДС и е по-ниска от обявената прогнозна стойност в процедурата в размер на 57.5 млн. лв. без ДДС.

Цената включва стойността на локомотивите - модел Siemens Smartron, техническа поддръжка и всички необходими резервни части и консумативи за срок от 3 години или 600 хил. км., както и транспорт, застраховка и въвеждане в експлоатация.

По време на преговорите допълнително е договорено увеличение на гаранционния срок от 24 на 36 месеца, както и обучението на ремонтния и експлоатационен персонал на БДЖ за поддръжката на локомотивите.

Намален е и срокът на доставката на първия локомотив до 10 месеца, а окончателната доставка е до 13 месеца след подписването на договора.

[Източник: БДЖ - ПП]
четвъртък 14 май 2020

Локомотиви Eurotunnel Class 9

on 14 май 2020  Posted by Saruman  Category: Железниците Днес   Comments: 0
Eurotunnel_Class_9_1.jpg
Eurotunnel Class 9 или Class 9000, са шестосни едностранни електрически локомотиви с една кабина и с висока мощност. Те са построени от консорциума Euroshuttle Locomotive Consortium (ESCL), в който влизат Brush Traction и ABB. Тези локомотиви са специално създадени, за да работят в Евротунела, свързващ Великобритания и Франция.

Локомотивите са построени в периода от 1993 година до 2002 година. Общият брой на единиците в серията е 58. Част от тях преминават през основна модернизация, извършена от Bombardier. Колоосната формула на тези мощни машини е Bo'Bo'Bo'. Те са произведени за стандартно междурелсие 1435 милиметра. Диаметъра на колелата е 1250 милиметра. Дължината на локомотива е 22 метра, широчината 2,96 метра, а височината 4,2 метра. Масата им е 132 тона. Захранват се от въздушна контактна мрежа, с параметри 25 kV променливо напрежение и честота 50 Hz, посредством пантограф. Максималната скорост на локомотивите е 160 км/ч. Максималната изходяща мощност варира между 5,6 MW и 7 MW. Максималният момент е 400 kN, а продължителният 310 kN. Влаковата спирачна система е въздушна, а локомотивната електро-пневматична и електрическа регенеративна. Главната електрическа система на локомотива се захранва с 25 kV посредством 2 пантографа. Енергията захранва силовият трансформатор на машината, на чиито вторични намотки се получава необходимото напрежение. Чрез подходящ четириквадрантен конвертор, напрежението се изправя. Постоянното напрежение се подава директно към трифазен инвертор, който захранва трифазните асинхронни тягови двигатели. Трансформаторът има и 2 вторични намотки, които се използват за захранване на вторичните системи на локомотива.

Първите локомотиви доставени в периода 1992-1994 година, са произведени на базата на GTO транзистори. Те са зачислени в серия 9000, с номера от 9001 до 9038. Поради пожар локомотив 9030 е бракуван. През 1998 година е произведен локомотив на базата на 9030, той получава номер 9040. В периода от 1998 до 2001 година са произведени още 13 локомотива. Те получават нова подсерия 9100. Различават се от предшествениците си по IGBT технологията на силовите инвертори. Също така локомотивите от 9101 до 9113 разполагат с по един инвертор на всеки тягов двигател. При оригиналните локомотиви от серия 9000 инверторите са 2. по един на талига. През 2001 година са поръчани още 7 локомотива, които са зачислени с номера от 9701 до 9707. При тези локомотиви максималната мощност е 7 MW, докато при предишните бройки мощността е 5,6 MW. През 2002 година започва модернизацията на 20 от по-маломощните локомотиви. Тяхната модернизация продължава до 2012 година. Тези машини са зачислени в подсерия 9800. През 2011 година компанията, обслужваща Евротунела, разполага с общо 57 локомотива, като 34 са с мощност 7 MW, а останалите с мощност 5,6 MW. Очаква се до края на годината да започне модернизирането на още 11 локомотива.

Дизайнът на кабината на машиниста, както и външният дизайн на локомотива са създадени от компанията DCA Design, намираща се в Warwick, Великобритания. Страничните прозорци са специално произведени да издържат на рязка промяна в налягането при навлизане в Евротунела. Кабината е снабдена с климатична система, както и автоматична локомотивна сигнализация тип TVM 430. За повишаване на сигурността е монтирана и камера за видеонаблюдение в кабината. Съществува и място за помощник машинист, което се намира зад основното място на машиниста.

[Източник: Железниците Днес брой 24 - 2013г.]
вторник 17 декември 2019

БДЖ организира празнично пътуване с парен локомотив между Септември и Велинград

on 17 дек 2019  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 4
5725_650_.jpg
В навечерието на предстоящите коледни и новогодишни празници БДЖ организира атракционно пътуване по теснолинейката между Септември и Велинград. На 21-и декември /събота/ всички клиенти на националния жп превозвач, които проявяват интерес към ретро подвижния състав и живописния маршрут, могат да се включат в специалното пътуване. Пътническата композиция ще бъде теглена от теснопътния парен локомотив № 609.76 – доставен у нас точно преди 70 години.

Атракционният влак ще се движи в състав от шест вагона и ще потегли от гара Септември в 10:50 ч. В обратното направление композицията с ретро локомотива ще замине от гара Велинград в 15:55 ч.

Ретро влакът ще бъде украсен от Сдружение „За теснолинейката”, които ще се погрижат и за доброто настроение на пътниците. За всички деца ще бъдат осигурени подаръци.

Цената на билета за влака с парния локомотив № 609.76 между Септември и Велинград e 29 лв. за пътуване в двете посоки (с включени запазени места). Децата до 7-годишна възраст ще пътуват безплатно без да ползват отделно седящо място, като при закупуване на билети е необходим документ, удостоверяващ тяхната възраст. Всички деца до 10 години задължително пътуват с придружител.

Продажбата на билети и резервация на запазени места за пътуване с атракционния влак № АВ16291/АВ16292 стартира от утре (18-и декември). Билети могат да бъдат закупени онлайн на следния линк https://bileti.bdz.bg/ и от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната.

***

Любопитна информация за парен локомотив № 609.76

Теснопътен парен локомотив № 609.76 е произведен в заводите Chrzanow Полша през 1949 г., след което е въведен в експлоатация по теснолинейните 760 mm железопътни линии Септември-Добринище и Варвара-Пазарджик. Експонат е от музейната колекция на БДЖ. Възстановен е отново за движение точно преди 15 години и към момента е единственият парен локомотив по теснолинейката в експлоатация.

Извършва атракционни, юбилейни, туристически пътувания и участва във филмови продукции по една от най-атрактивните железопътни дестинации в България от Септември до Добринище.

[Източник: БДЖ - ПП]

БДЖ и Алстом подписаха договор за ремонт на мотрисните влакове

on 17 дек 2019  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 0
2011_06_11_007139.jpg
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД подписа договора за ремонт и поддръжка на електрическите и дизеловите мотриси „Сименс” с избрания изпълнител „Алстом транспорт С.А.” по процедура: “Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД”.

През първите 6 месеца след подписване на договора „Алстом транспорт С.А.” ще извършат подготовка за осъществяване на планираните ремонти, след което ще започнат възстановяването на няколко мотриси, които отдавна са спрени от експлоатация поради изключително тежкото им състояние.

След като бъдат рехабилитирани 46-те мотриси, те ще бъдат експлоатирани безпроблемно в следващите 10 години.

Стойността по договора, която е за изпълнение на мащабната процедура, е за близо 137 млн. лв. за срок от 5 години.

[Източник: БДЖ - ПП]

От неделя влиза в сила новият График за движение на влаковете

on 17 дек 2019  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 0
shema_bdz_14497_760x0.jpg
От неделя (15-и декември) влиза в сила новият График за движение на влаковете на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са оптимизирани връзките на влаковете в основни гари и е увеличен броя на пътническите композиции по някои направления.

При изготвянето на новата транспортна схема, националният железопътен превозвач всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове с областните и общинските администрации по места.

Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане още през месец май, а преди провеждане на срещите с областните и общинските администрации през септември, на официалната интернет страница на БДЖ (www.bdz.bg.) беше качен и актуализираният вариант. Това се прави с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, затова и голяма част от направените промени в разписанието на влаковете са съобразени с постъпили предложения от тяхна страна. Друга част от промените са свързани с обосновани искания на редовни клиенти, а трети - с повишаване рентабилността на превозите и ефективното използване на наличния подвижен състав.

През следващата година ще бъде увеличен обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с общо 579 влака, от които: 14 международни бързи влака (като 2 от тях ще се движат само през летния сезон), 77 бързи влака (4, от които ще се движат само в определени дни от седмицата), 135 пътнически влака и 353 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата или определени периоди от годината.

С въвеждането на новия График за движение на влаковете ще бъде увеличен броя на пътническите композиции по някои направления, както и ще бъдат значително подобрени връзките на влаковете в някои от основните възелни гари, като времето за изчакване в гарите е значително намалено.

Бързият влак „Чайка” София-Бургас-София, който пътува през Подбалканската железопътна линия, вече ще се движи всеки ден, като ще изминава разстоянието между столицата и морският град за по-малко от шест часа.

Движението на влаковете в участъците с най-голям брой пътници в работните дни ще се осъществява на чести интервали и през 2020 г., основно по направленията София-Перник-София, София-Лакатник-София, Пловдив-Асеновград-Пловдив.

С влизането в сила на новото разписание се запазва ежедневното движение на директния международен влак от Истанбул за София, както и международната връзка София- Крайова, която се осъществява със сутрешния влак София-Видин и обедния Видин-София.

През летния сезон (от м. юни до м. октомври), се планира да се запази движението на сезонния влак Солун-София-Солун. Влакът заминава от София в петък и пристига в Солун в събота сутрин, а в обратната посока тръгва от Солун в неделя вечер и пристига в София в понеделник сутрин.

За пътуващите по направлението София-Букурещ директните вагони отново ще се движат само през лятото, а през останалото време ще се налага пътниците да се прекачват на гара Русе на и от мотриса, която ще се движи по маршрута Букурещ-Русе-Букурещ.

За подобряване обслужването на клиентите и създаване на възможност за удобни връзки с влакове в други направления, международните влакове София-Букурещ-София и София-Истанбул ще заминават от началните си гари с два часа по-рано от досегашното си разписание.

По направлението София-Белград придвижването с директния влак от София ще се осъществява също само през летния сезон.

При разработването на новото разписание, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, както и с техническите възможности и капацитета на подвижния състав.

В Графика са взети предвид и планираните по-мащабни ремонти по железопътната инфраструктура, с оглед при тяхното стартиране, корекциите в маршрутите и разписанията на влаковете да са минимални. Например за участъка София-гара Искър- Казичене-Елин Пелин, предвид извършваните ремонти са разработени разписания на влаковете по алтернативен маршрут през гара Подуяне. Това е направено, за да бъдат избегнати бъдещи изменения в разписанието на влаковете, движещи се по цялата южна жп мрежа.

Поради постъпили обосновани искания след необходимия технологичен срок за допълнителни промени в разписанието на някои влакове, които пътуват в различни региони на страната, тези корекции ще бъдат осъществени от 1-ви януари 2020 г.

Подробна информация за новия График за движение на влаковете клиентите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД могат да получат от служителите на гишета „Информация” и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 0700 10 200 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.

[Източник: БДЖ - ПП]
вторник 08 октомври 2019

Атракционен влак с парен локомотив и вагон от „Корона експрес” ще пътува между София и Кюстендил

on 08 окт 2019  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 0
retro_lokomotiv_0123_367_760x0.jpg
На 12-и октомври /събота/ по маршрута София-Кюстендил и обратно ще пътува атракционен влак с парен локомотив и вагон от царската композиция „Корона експрес”. Ретро пътуването се организира по повод отбелязването на 110 години от пускането в експлоатация на жп линията Радомир-Земен-Кюстендил. Събитието се провежда по покана на инициативен комитет, създаден за честването на годишнината, и се реализира от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Комплимент за пътуващите, като последно атракционно пътуване за 2019 г., е включването на личния вагон-салон на цар Борис III от „Корона експрес” във влаковата композиция. Специално прикаченият вагон ще пътува за първи път тази година като атракция, а по време на движение всички желаещи ще могат да го разгледат, съпроводени от гид, който ще ги запознае с любопитни факти. Ретро влакът ще бъде теглен от парния локомотив № 01.23.

Атракционният влак ще потегли от Централна гара София в 08:30 ч. и ще пристигне на гара Кюстендил в 12:40 ч. По време на празничното пътуване на гарите Радомир, Земен и Кюстендил влакът ще престои, за да могат пътуващите и посетители да се насладят на организираните официални тържества. В обратната посока композицията ще замине от гара Кюстендил в 13:50 ч. Освен това на Централна гара София, както и в Кюстендил и Радомир ще се представят изложби с фотографии и текстови материали за линията.

Цената на билета за влака с парния локомотив № 01.23 от София до Кюстендил е 21.50 лв. за пътуване в една посока (с включено запазено място). За желаещите да пътуват на по-кратки разстояния се осигурява възможност за следните отсечки по маршрута: София-Перник, София-Радомир, Перник-Радомир, Перник-Земен, Земен-Кюстендил. Цената на отсечка е 7.50 лв. в една посока с включено запазено място.

Децата до 7-годишна възраст ще пътуват безплатно без да ползват отделно седящо място, като при закупуване на билети е необходим документ, удостоверяващ тяхната възраст. Националният железопътен превозвач напомня, че децата на възраст до 10 години задължително пътуват с придружител.

Предварителната продажба за закупуване на онлайн билети за пътуване с атракционния влак № ЕВ6591/ЕВ6592 стартира от днес (8-и октомври). Системата е достъпна на следния линк https://bileti.bdz.bg. От утре (9-и октомври) билети могат да бъдат закупени и от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната от утре.

Кратки исторически справки

Първокласният вагон-салон № 050-1 е произведен през 1938 г. в „Linke Hoffman Werke-Breslau”, Германия и е личен вагон за пътуванията на Цар Борис ІІІ. Този вагон разполага със служебна кабина с 1 легло, 4 кабини с по 2 легла, 2 кабини с две спални с по едно легло и общ санитарен възел, салон с 11 места (за срещи, съвещания, хранене) и склад. Вагон-салон № 050-1 е със запазено луксозно обзавеждане, като специалните ламперии и дамаски са автентични.

Парният локомотив от серия 01.23 е произведен в локомотивната фабрика SLM Winterthur, Швейцария през 1935 г. и е представител на най-масовата серия бързоходни локомотиви в историята на българските железници. През 1979 г. локомотив 01.23 (последната машина от локомотивите от серия 01) е определен за музеен локомотив и става един от експонатите от музейната колекция „Железопътно наследство”. По случай 100-годишнината на ЖП тракция и депо София през 1988 г., 01.23 е възстановен като действащ музеен локомотив на БДЖ. На 20-и септември 1989 г. локомотивът обслужва влака „Ориент експрес” при преминаването му през България.

През 2003 г. локомотивът е възстановен отново за движение и към настоящия момент се използва за атракционни, юбилейни и туристически пътувания, както и за участия във филмови продукции.

Изграждането на жп линията Радомир-Земен-Кюстендил – турска граница започва през 1889 г., когато влиза закон за построяването на жп линията Каспичан-София-Кюстендил, предвиждащ Кюстендил да бъде свързан пряко през столицата с Каспичан, а от там с Варна. Първият участък София-Перник е пуснат в експлоатация на 9 декември 1893 г., а на 6 февруари 1897 г. е открита и жп отсечката Перник-Радомир. Жп линията Радомир- Земен-Кюстендил е открита официално за експлоатация на 26 юли 1909 г. от Министър-председателя Александър Малинов, министри, инженери, журналисти и представители на местната власт и населението. По протежението й са построени 4 гари и 2 спирки: Калища, Земен, Раждавица, Кюстендил и спирките Копиловци и Шишковци. Техен архитект и проектант е чехът Рудолф Фишер.

[Източник: БДЖ - ПП]
четвъртък 03 октомври 2019

Пореден график-гавра за клиентите на БДЖ

on 03 окт 2019  Posted by Saruman  Category: Железниците Днес   Comments: 2
af.jpg
Поредна гавра за пътниците готвят от БДЖ от средата на декември. Всяка година, през втората неделя на месец декември влиза в сила новия график за движение на влаковете (ГДВ). Това у нас, обикновено, е повод за недоволство от поредното „орязване“ на влакове, все по-неадекватните разписания, все по-лошите връзки във възлови гари и т. н. През 2020 г. очевидно всичко ще си остане по старо му. Въпреки категоричните обещания от началото на 2019 г. на новото ръководство на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за бързи и ефективни мерки за подобряване на транспортното обслужване чрез поставяне на акцент върху нуждите на пътниците, отново се предлага оскъдно обслужване с малко на брой влакове в ограничени периоди от денонощието, продължителни престои във възлови гари и др.

Този път арогантността и наглостта на ръководния персонал на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД достигна нови висоти. В средата на м. септември в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица бяха проведени обсъждания с областни и общински администрации на последния вариант на ГДВ 2020 г. Според обявлението в сайта на Превозвача „Ръководството на компанията счита, че представянето на максимално качествена услуга е възможно само при изграждането на отворен диалог, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и доверие, както и конкретни ангажименти от страна на дружеството.“ Въпреки това добре звучащо клише, ситуацията в действителност е съвсем различна – все по-малко представители на общините (на срещата в Горна Оряховица едва четири малки общини са представени от цяла Северна България), никакво представителство на областните управи (пропъждани от тези срещи в предходните години, като нямащи право на отношение по тези въпроси), нагли и арогантни служители на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на ДП „НКЖИ“, които ползват измислени доводи и лъжовни твърдения, за да отказват на всяко едно предложение и искане от страна на общините. Доказателство за това са лъжите, че в областния град Русе няма обществен транспорт след 22 часа (гр. Русе има съвсем нова транспортна схема, която ще осигури надеждно обслужване с тролейбусен транспорт на целия град и двете му жп гари между 4:30 и 23:30 и е единствен град у нас с нощна тролейбусна линия, обслужваща централната жп гара), че Директорът на езиковата гимназия в Ловеч е писал писма с искания, различни от тези на общините Ловеч, Троян и Летница и че именно това писмо е уважено, а на трите общински администрации – не. Директорът на учебното заведение отрича да е писал каквото и да било писмо до Превозвача и е наясно, че предлагания вариант на ГДВ 2020 обрича неговите ученици на невъзможност да пътуват през възловата гара Левски. Това са само част от примерите, но арогантната атмосфера, пренебрежителното отношение към отделилите от времето си външни за системата участници в срещата няма как да бъдат предадени тук.

Описаните по-долу проблеми са твърде много и комплексни и изискват много усилия, за разрешаването им. Притеснително е, че вместо да се търси някакво адекватно решение за транспортното обслужване на населението с най-устойчивия сухоземен транспорт е налице ново ощетяване на гражданите и то сега, още преди влизането в сила на ГДВ 2020. От 1 октомври 2019 г. Националният превозвач спря за двадесет дни от движение 13 – 14 пътнически влака, за чиито влаккилометри държавният бюджет е заплатил. Както винаги промяната не издържа повече от няколко дни – от 7 октомври се възстановява движението на 4 от спрените влакове, но за сметка на тях в делнични дни се отменят 18 влака. Разбира се, обслужването за повечето е осигурено с алтернативния автобусен транспорт. Както и на местни избори 2015 г. БДЖ ще плаща на автобусни фирми спонсори на предизборна кампания на кандидати от определени партии. През месеците юли, август и началото на септември влакове 30270 и 30271, пътуващи по направление Стара Загора – Карлово – Стара Загора бяха спрени тихомълком (без никаква информация поне на сайта на Компанията) и не бяха заменени от алтернативен транспорт. Т.е. платените от данъкоплатците влаккилометри не бяха ползвани за тяхното транспортно обслужване. Подобен е и примерът с десетките трудово-служебни влакове и изолирани локомотиви (редовни и извънредно назначени), които черпят влаккилометри заплатени от Държавния бюджет по силата на Договора за обществена превозна услуга (ДОПУ), но не превозващи пътници. Това е валидно дори за извънредно назначени влакове, пътуващи между София и Варна (543 км) и Пловдив и Варна (385 км) за превозване на празни мотриси за техническо обслужване. Не става ясно къде са и парите за ежедневно отменяните десетки влакове, поради липса на изправни локомотиви и мотриси. Или друго яче казано с парите за влаккилометри БДЖ плаща на автобуси или просто „налива вода“ в други мелници.

А в същото време кашата с новия график е пълна – слети или изобщо премахнати влакове, нарушени утвърдени в последните години връзки във възлови гари, нарушен т. нар. тактов график на влаковете (движение през равни интервали), съкращаване на периодите на движение на влаковете. Вариантите, предоставени на вниманието на обществеността през месец юни и м. септември нямат почти никаква разлика и предлагат за поредна година да се задоволим с посредствена услуга, която ще струва скъпо на данъкоплатците. Наред с няколкото положителни момента (възстановяване на ежедневното движение на влак „Чайка“ София – Бургас – София, по-добри връзки във възлови гари на някои влакове), отново е налице и тревожната тенденция за намаляване на заложените за обслужване на населението през 2020 г. пътнически влакове, поне в някои части на страната, основно в Северна България.

Но да се спрем на конкретните примери – възстановяването на влак „Чайка“ е предвидено за сметка на други влакове, движещи се съгласно ДОПУ и обслужващи понастоящем основно Северна България. Освен това трябва да се отбележи, че влак „Чайка“ през времето на действие на ГДВ 2020 ще пътува по целия си маршрут не повече от 6 месеца, защото ДП „НКЖИ“ предвижда през 2020 г. ремонт на най-дългия тунел у нас – „Козница“, с пълно прекъсване на влаковото движение за период от най-малко половин година. Но откъде идват влаккилометрите за обслужване на влак „Чайка“. Предвидено е обединение на влакове 460 София – Букурещ и влак 2601 София – Варна („Златни пясъци“) в участъка София – Горна Оряховица без да се запазва отделното разписание на втория в участъка София – Горна Оряховица (т.е. електронния пътеводител и билетоиздаващата система ще показват прекачване в гара Горна Оряховица (без да има такова), което ще доведе до нов отлив на пътници). Предвидено е ежедневният следобеден влак от Горна Оряховица до София да се движи само в почивни дни. Ощетени са и областите Велико Търново и Габрово – намалява се транспортното обслужване с два чифта влакове, обслужващи направленията Царева ливада – Габрово и Горна Оряховица – Плачковци. Това, в комбинация с „изваждането“ от т. нар. тактов график на влак 2615 София – Горна Оряховица – Варна (вече ще заминава в 15:30, т. е. с 40 минути по-рано от предвидения 3-часов интервал в тактовия график) води до заминаване на последният влак от жп гара Горна Оряховица за Царева ливада и Габрово (с връзка за Плачковци) в 19:35 и принудителен престой в гара Царева ливада (за пътуващите към Габрово) от 47 минути!? Освен ранният час, нарушаването на 3-часовият такт на движение по линията от Горна Оряховица до Плачковци, е налице и безумно очакване на пътниците от Габрово на връзка в гара Царева ливада с влак от Стара Загора, което трае повече от 45 минути. Припомняме, че пътуването от Царева ливада до Габрово с влак отнема около 30 минути, т.е. повече от четвърт час по-малко от престоя в гара Царева ливада, независимо дали пътувате от или за Габрово!? Това води и до друг съществен проблем за пътуващите от областите Велико Търново и Габрово. Предвид липсата на каквато и да било директна връзка от тези два областни центъра с първите четири по големина града в страната (в това число и столицата), а за Габрово до какъвто и да било друг град (единствена директна връзка е със село Царева ливада), последен вариант за належащи пътувания по тези дестинации с пристигане в ранните часове на денонощието е ползването на нощни влакове. От 2011 г. по 4-та главна линия между Горна Оряховица и Стара Загора не се движи нощен чифт влакове, въпреки множество обещания за възстановяването на това обслужване. Последните две години това се компенсираше частично от късния час на преминаване на международния влак по маршрут (Букурещ) – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – (Истанбул). Въпреки, че новият предложен час на този влак е по-удачен за осъществяването на вечерни връзки в гарите Дъбово, Тулово и Стара Загора, проблемът с нощните пътувания за региона, разположен в самия център на страната остава и дори се задълбочава. Неудачното решение с последния влак от Горна Оряховица за Габрово в 19:35 часа определя часа на заминаване на последния влак от Габрово – 20:00 часа. След почти 50-минутно чакане в гара Царева ливада се осъществява връзка с влак от Стара Загора за Горна Оряховица. В гара Горна Оряховица след дълго чакане – 3 до 4 часа!?, се осъществява връзка с нощните влакове по направлението София – Варна – София. Т.е. това за пореден път води до влошаване на възможностите за пътуване. ГДВ 2020 отново не предвижда ежедневно движение и връзка от и за Габрово за два от работническите влакове по направлението Горна Оряховица – Плачковци – Горна Оряховица.

Отново твърде ранният час на заминаване на влак 2615 от гара София е причина и за друг проблем в Централна Северна България. Това е пропускането на връзки в гара Левски от влак 24226 от Троян и Ловеч. Същото е пример за истинска гавра за пътниците – влакът, обслужващ второстепенната линия, ще пристига в гара Левски в 19:14 след като са заминали връзките за Плевен, Варна/ Русе и Свищов (споменато по-горе в примера от община Ловеч и езиковата гимназия). А с коригирането на часа на заминаване на влак 2615 от София – в 16:10 (понастоящем в 16:00) повечето от посочените до тук проблеми не биха съществували, но това не интересува БДЖ.

Показателен е и отказът за поредна година бърз влак 2654 да следва разписанието на тактовия график и да заминава от гара Варна с около час по-рано, което да направи възможно осъществяването на удобни връзки в гара Горна Оряховица (за Русе, за Велико Търново, Дряново, Габрово и Трявна) и в гара Левски (за Свищов), както и пътуването му до гара Враца, а не само до гара Плевен. Наглото в случая е, че същият състав се придвижва от гара Плевен до гара Враца като трудово-служебен влак, изразходващ километри по ДОПУ, т.е. платен от данъкоплатците, но не се ползва от тях. В същото време ГДВ 2020 предвижда последният вариант за придвижване от областния град Плевен към Долни Дъбник, Телиш и Червен бряг (дестинация за работнически и ученически пътувания) да бъде 18:23!? По-ранен час на пристигане на влак 2654 в гара Плевен – ок. 21:10 (според тактовия график), и продължаването му към Червен бряг и Мездра би компенсирало частично този сериозен недостатък в разписанието, но това не интересува никого от ръководството на БДЖ. Сутринта в обратното направление от гара Враца същият влак е изкуствено разделен на пътнически влак до Плевен и бърз влак от Плевен до Варна. Пътниците от Враца виждат в електронния пътеводител на Превозвача, както и на билетите си, несъществуващо прекачване в гара Плевен. В същото време по-ранния час на заминаване на влак 2654 от гара Варна – 16:30 вместо 17:30, не би довел до проблеми за пътуващите на по-къси разстояния, защото пътническият влак от Варна за Шумен (вл. 20166), заминаващ около 16:30 може да бъде изместен по времето на заминаване на бързия влак – 17:30. Този проблем не се разрешава повече от 4 години! Скандалната неофициална причина – жп началници от ниския ешелон се прибират с него след работния си ден във Варна и не желаят да ползват пътнически влак.

Видно от представените примери е налице сериозно намаление на пътническото обслужване. Но това не е всичко. Не е пощадено дори направлението София – Перник, където 4 чифта влакове по-малко ще обслужват линията. Влошено е транспортното обслужване по трета главна линия в участъка Карнобат – Варна, по 8-ма главна линия в участъка Ямбол – Стара Загора отново няма никаква възможност за осъществяване на ежедневни работнически и ученически пътувания, а в участъка Бургас – Карнобат липсва чифт ежедневни бързи влакове (настоящи 8660 и 8661). В участъка София – Мездра пътническите влакове в неделния ден ще са с още един чифт по-малко.

Припомняме, че в периода 2011 – 2016 г. бяха ликвидирани всички търговски влакове на „БДЖ – ПП“ ЕООД, което доведе до реално намаляване на обслужването на пътниците с около 6000 влаккилометра дневно. Т. е., чрез трансформирането на т. нар. експреси в обикновени бързи влакове, изразходващи влаккилометрпи от ДОПУ (без в Договора да се предвижда увеличение на тези влаккилометри), се постигна сериозно намаляване на обслужването с пътнически влакове по главни и второстепенни линии. Въпреки „изхвърлянето“ на настоящето ръководство на Превозвача по повод на възстановяването на добри практики и повишаване нивото на услугата чрез възстановяване на търговските влакове, такова не е предвидено в ГДВ 2020, а влаккилометрите, ползвани пълноценно от пътници намаляват още повече. Не стига всичко това, но и ежедневно ставаме свидетели на назначаване на трудово-служебни влакове (например за техническо обслужване на дизеловите мотриси Сименс), изразходващи влаккилометри от ДОПУ (коментирано по-горе). Т.е. това са отново влакове, платени от данъкоплатците, но невозещи данъкоплатци.

И понеже всичките други ядове на пътниците не са достатъчни, втора година от Националния превозвач тормозят купуващите билет за влака с жалко подобие на билетоиздаваща система. Тази „система“ не позволява избор от страна на пътника на възможните линии, по които да премине до достигането на крайната си дестинация (в случаите, когато има повече от една такива възможности), не позволява издаването на билети с повече от три прекачвания във възлови гари (а това е нещо належащо за гари, намиращи се на второстепенни линии, където няма обслужване с директни влакове към големи градове). Много сериозен е и проблемът с изчакването във възлова гара за прекачване. Ако то надхвърля два часа, в повечето случаи системата отказва да издаде билет. Това води до оскъпяване на пътуването, поради закупуването на няколко билета или до създаването на неудобство да се издават ръчно писани билети във влака, често неподходящи за осребряване при пътуване в командировка, и други подобни проблеми. Що за услуга предлага превозвач, който не може да издаде билет за нея!?

Но всичко изложено тук не интересува БДЖ! Важното за ръководството на Националния превозвач е „…че представянето на максимално качествена услуга е възможно само при изграждането на отворен диалог, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и доверие, както и конкретни ангажименти от страна на дружеството.“

[Железниците Днес]
сряда 24 април 2019

БДЖ осигурява над 19 000 допълнителни места във влаковете за Великден и Гергьовден

on 24 апр 2019  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 4
660 3770409895d857e6dc87cd96aada9535

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ще осигури над 19 000 допълнителни места в съставите на някои влакове, които пътуват по основните направления в страната. Увеличаването на капацитета от седящи места във влаковете се прави с цел да бъде осигурено удобното придвижване на клиентите по време на почивните дни по повод Великден, Денят на труда (1-ви май) и Денят на Храбростта (Гергьовден) поради засиления интерес към пътуване през този период.

От 25-и април до 6-и май включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:

София-Варна-София;
София-Бургас-София;
София-Пловдив-София;
София-Свиленград-София;
София-Стара Загора-София;
София-Горна Оряховица-София;
София-Лом-София;
София-Видин-София;
София-Благоевград-София;
София-Кюстендил-София;
София-Петрич-София;
Варна-Пловдив-Варна;
Септември-Добринище-Септември

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД напомня на своите клиенти, че при закупуване на билети за отиване и връщане, могат да ползват от 10 % до 30 % намаление от редовната цена на билета в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

Клиентите на националния железопътен превозвач могат да получат подробна информация за свободните места във влаковете през почивните дни от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната или на националния информационен телефон 0700 10 200.

[Източник: БДЖ - ПП]
четвъртък 08 март 2018

БДЖ започна монтирането на нови информационни табла в жп гари в страната

on 08 мар 2018  Posted by Saruman  Category: БДЖ   Comments: 2
Npgnlv

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД започна поетапното монтиране на нови информационни табла в някои гари в страната. Вече са поставени новите LЕD монитори в чакалнята на гара Варна, а до една седмица предстои да бъдат инсталирани такива табла и в гара Пловдив.

Националният железопътен превозвач предприема мерки за подмяна на морално остарелите информационни табла в гарите, където тяхната поддръжка е изключително нерентабилна. В тази връзка са предприети действия за модернизиране на информационните табла с нови монитори (LED технология). До момента са доставени 25 такива LЕD монитора, които ще заменят използваните досега стари табла.

Следващите гари, в които предстои да бъдат монтирани нови информационни табла, са гарите Дупница, Враца, Филипово, Карнобат и Ямбол.

[Източник: Холдинг БДЖ]

Категории новини

© 2007 - 2021 Железниците Днес   
Железниците Днес 2020 © | Начало | Потребители | Контакти

Проекти: Железниците Днес

Железниците Днес 2011-2020 © Всички права запазени ! | Уеб-сайт създаден от Николай Колев
   Back to top ↑
e107 Theme by veskoto