Здравейте

Потребителско име или Имейл:

Парола:
[ ]
[ ]

Меню

Анкети

Poll: Какъв транспорт ползвате най-често?

Facebook

Атракционни влакове/Tourist trains

На 06.05.2017 г. от БДЖ назначават извънредни атракционни влакове по направление Горна Оряховица - Трявна - Горна Оряховица:

Горна Оряховица 09:40 – Трявна 11:15
Трявна 14:40 – Горна Оряховица 16:25

Състав на влаковете: 6 второкласни вагона и вагон от състава на "Корона експрес" теглени от парен локомотив 16.27.

Влаковете ще спират на Велико Търново, Дряново и Бачо Киро.

Цена на билетите:

- двупосочен: 29.00 лв.

Билетите се закупуват от билетните каси на гари Горна Оряховица, Велико Търново, Дряново, Трявна, Варна, Русе, Пловдив и София от 20.04.


==========

On 06.05.2017 BDZ (Bulgarian State Railways) appointed special amusement trains between Gorna Oryahovitsa and Tryavna, with steam locomotive:

Gorna Oryahovitsa 09:40 – Tryavna 11:15
Tryavna 14:40 – Gorna Oryahovitsa 16:25

Composition of trains: 6 second-class carriages and special carriage from tha train "Corona express" pulled by steam locomotive 16.27.

Trains will stop at Veliko Tarnovo, Dryanovo and Bacho Kiro.

Price of tickets:

- Return: 29.00 leva.

The tickets are purchased from station ticket offices in Gorna Oryahovitsa, Veliko Tarnovo, Dryanovo, Tryavna, Varna, Ruse, Plovdiv and Sofia 20.04.


==========

На 08.04.2017 г. и 09.04.2017 г. от БДЖ назначават извънредни атракционни влакове по направление София – Кюстендил – София и София – Черепиш – София:

От София 08:55
От Кюстендил 15:05

От София 09:30
От Черепиш 15:05

Състав на влаковете: 6 второкласни вагона и вагон от състава на "Корона експрес" теглени от парен локомотив 46.03.

Влаковете за Кюстендил ще спират на Радомир, Земен и Скакавица.
Влаковете за Черепишняма да спират на други междинни гари и спирки.


Цена на билетите:

- двупосочен до Кюстендил: 43.00 лв.
- двупосочен до Черепиш: 31.00 лв.

Билетите се закупуват от билетните каси на гара София от 28.03.


==========

On 08.04.2017 and 09.04.2017 BDZ (Bulgarian State Railways) appointed special amusement trains between Sofia and Kyustendil, Sofia and Cherepish with steam locomotive:

From Sofia 08:55
From Kyustendil 15:05

From Sofia 09:30
From Cherepish 15:05

Composition of trains: 6 second-class carriages and special carriage from tha train "Corona express" pulled by steam locomotive 46.03.

Trains to Kyustendil will stop at Radomir, Zemen and Skakavitsa.
Trains to Cherepish will not stop at others intermediate stations.


Price of tickets:

- Return to Kyustendil: 43.00 leva.
- Return to Cherepish: 31.00 leva.

The tickets are purchased from station ticket offices in Sofia 28.03.


==========

В периода 23.04. – 24.04.2016 г. включително, от БДЖ назначават извънредни атракционни влакове, по направление София – Черепиш – София:

София 09:15 – Черепиш 11:10
Черепиш 14:00 – София 15:55

Състав на влаковете: 4 второкласни вагона, теглени от парен локомотив 46.03.

Влаковете няма да спират на други междинни гари и спирки.

Цена на билетите:

- двупосочен: 17.00 лв.
- двупосочен за двама: 28 лв. (ограничени бройки)

Билетите се закупуват от билетните каси в гара София от 12.04.


==========

In the period 23.04. – 24.04.2016 including, BDZ (Bulgarian State Railways) appointed special amusement trains between Sofia and Cherepish, with steam locomotive:

Sofia 09:15 – Cherepish 11:10
Cherepish 14:00 – Sofia 15:55

Composition of trains: 4 second-class carriages pulled by steam locomotive 46.03.

Trains will not stop at others intermediate stations.

Price of tickets:

- Return: 17.00 leva.
- Return for couple: 28 лв. (limited numbers)

The tickets are purchased from station ticket offices in Sofia from 12.04.


==========

В периода 06.08. – 20.08.2012 г. включително, от БДЖ назначават извънредни атракционни влакове, по направление Варна – Аспарухово:

КПВ 30290 Варна 11:15 – Синдел 11:55 – 12:15 – Аспарухово 13:05
КПВ 30291 Аспарухово 16:30 – Синдел 17:20 – 17:35 – Варна 18:20

Състав на влаковете: 3 второкласни вагона, теглени от парен локомотив 03.12.

Влаковете няма да спират на други междинни гари и спирки.

Цена на билетите:

- двупосочен: 20.00 лв.

Билетите се закупуват от билетните каси в гара Варна.


==========

In the period 06.08. – 20.08.2012 including, BDZ (Bulgarian State Railways) appointed special amusement trains between Varna and Asparuhovo, with steam locomotive:

Regio Express(KPV) 30290 Varna 11:15 – Sindel 11:55 – 12:15 – Asparuhovo 13:05
Regio Express(KPV) 30291 Asparuhovo 16:30 – Sindel 17:20 – 17:35 – Varna 18:20

Composition of trains: 3 second-class carriages pulled by steam locomotive 03.12.

Trains will not stop at others intermediate stations.

Price of tickets:

- Return: 20.00 leva.

The tickets are purchased from station ticket offices in Varna.


==========

В периода 24.05. - 03.06.2012 г. включително, от БДЖ назначават извънредни атракционни влакове, по направление София - Банкя:

КПВ 13293 София 10.30 - Банкя 10.55
КПВ 13294 Банкя 11.40 - София 12.05
КПВ 13295 София 15.10 - Банкя 15.35
КПВ 13296 Банкя 16.00 - София 16.25

Състав на влаковете: до 7 второкласни вагона, теглени от парен локомотив 01.23.

Влаковете няма да спират на междинни гари и спирки.

Цена на билетите:

- еднопосочен: 2.50 лв.
- двупосочен: 5.00 лв.


==========

In the period 24.05. - 03.06.2012 including, BDZ (Bulgarian State Railways) appointed special amusement trains between Sofia and Bankya, with steam locomotive:

Regio (KPV) 13293 Sofiya 10.30 - 10.55 Bankya
Regio (KPV) 13294 Bankya 11.40 - 12.05 Sofiya
Regio (KPV) 13295 Sofiya 15.10 - 15.35 Bankya
Regio (KPV) 13296 Bankya 16.00 - 16.25 Sofiya

Composition of trains: up to 7 second-class carriages pulled by steam locomotive 01.23.

Trains will not stop at intermediate stations.

Price of tickets:

- Single: 2.50 leva.
- Return: 5.00 leva.
© 2007 - 2021 Железниците Днес   
Железниците Днес 2020 © | Начало | Потребители | Контакти

Проекти: Железниците Днес

Железниците Днес 2011-2020 © Всички права запазени ! | Уеб-сайт създаден от Николай Колев
   Back to top ↑
e107 Theme by veskoto