Здравейте

Потребителско име или Имейл:

Парола:
[ ]
[ ]

Меню

Анкети

Poll: Какъв транспорт ползвате най-често?

Facebook

Трудовете на инж. Димитър Деянов

ДИСК 1: Железничарски спомени. Илюстрирана библиография. Отделни статииДИСК 2: Възстановени за движение локомотиви и дизелова мотриса


1. Титулна страница и съдържание на CD1.

2. Възстановяване на парен локомотив 01.23.

3. Възстановяване на парен локомотив 03.12.

4. Възстановяване на парен локомотив 05.01.

5. Възстановяване на парен локомотив 15.215.

6. Възстановяване на парен локомотив 16.01.

7. Възстановяване на парен локомотив 26.26.

8. Възстановяване на теснопътен парен локомотив 609-76.

9. Възстановяване на дизелова мотриса 14 008.7.

10. Предложение за по-нататъчна съдба на музейните локомотиви в БДЖ.

11. Вариант на съкратена музейна локомотивна колекция в БДЖ.

12. Отделни статии публикувани от 1991 година до 2010 година.

13. Докладни записки, заповеди и други по-интересни преписки.

ДИСК 3: Теснопътна железопътна линия (междурелсие 600мм) - КОЧЕРИНОВО - РИЛА - РИЛСКИ МАНАСТИР


1. Титулна страница и съдържание на CD3.

2. История на теснолинейката Кочериново – Рилски манастир (сп. „Железопътен транспорт – брой 5 / 1996 г.).

3. Извадка от „Железопътен сборник” – година 1911, стр. 201.

4. Извадки от сп. „Горски преглед” (от 1921 до 1943 г.).

5. Извадки от архива на Рилския манастир.

6. Колко локомотива са имали в БКДИ: 6 или 7.

7. Още един щрих към известното за локомотивите Baldwin, експлоатирани в България (сп. ЖТ – брой 5 / 1999 г.).

8. Извадки от протоколите и преписката по предаването на теснолинейката за експлоатация на БДЖ.

9. Разположение на по-големите мостове по ж п отклонението Бричебор – Краварско дере – Радовица.

10. Снимки от експлоатацията на теснолинейката Кочериново – Рилски манастир.

11. Разписания на влаковете по теснолинейката през: 1929 -1930 г., 1946 -1947 г. и 1952 -1953 г.

12. Закриване на експлоатацията по теснолинейката Кочериново – Рила – Рилски манастир и носталгичният разказ „Краят на едно докосване” – публикуван за първи път във в-к „Железничар” – брой 38 / 7-13 октомври 1999 г.

13. Експлоатационна съдба на локомотивите Baldwin – БДЖ серия 0160 и DHF – БДЖ серия 400.60.

14. За откраднатите и изнесени в чужбина локомотиви серия 40060 и друг подвижен състав.

15. Първо предложение за възстановяването на теснолинейката Кочериново – Рилски манастир, вече с междурелсие 760 mm и с дизелова или електрическа тракция.

16. Снимки от 1976 и 1978 г.

17. Писмо до Първия секретар на окр. комитет на БКП – град Кюстендил.

18. Снимки на гара Кочериново – 2 март 1980 г.

19. Писмо до ОНС – град Кюстендил.

20. Снимки 20 години след преустановяване на експлоатацията по теснолинейката Кочериново – Рила – Рилски манастир, 19 – 22 юли 1980 г.

21. „Да опазим Рилския манастир” (в-к „Орбита” – бр. 14 / 4 април 1981 г.).

22. Писмо до Комитета по опазване на природната среда.

23. Обосновка за обслужване на Рилското корито и Рилския манастир с железопътен транспорт. Радиопредаване по темата.

24. Снимки от Рилския манастир и КМЗ „Н. Вапцаров” – Бараково, направени на 17 септември 1981 г.

25. Снимки от Рилския манастир, ж п клона Бричебор – Радовица, гара Бараково и КМЗ „Н. Вапцаров” – 24 юни 1982 г. Закриване на последният останал участък гара Кочериново – Бараково.

26. Кореспонденция със Симеон Туйков – бивш началник гара Рила.

27. Статия от Стефан Чачев (в-к „Орбита” – бр. 28 / 10 юли 1982 г.).

28. Извадка от протокол на Столичния народен съвет.

29. Фотореплика (в-к „Поглед” – брой 42 / 18 октомври 1982 г.).

30. Снимки между Бараково и гара Кочериново – 4 септември 1982 г.

31. Статия (сп. „Защита на природата” – кн. 3 / 1983 г.).

32. Фондация „Железница Рилски манастир” и публикации.

33. Статия „На пръсти да стъпваме” (в-к „Отечествен фронт” - брой 11916 / 10 юли 1984 г.).

34. Снимки на локомотив 48960 (1993 и 2003 г.).

35. Публикации за Националното сдружение „Рилска железница” – основаване, делова работа, проекти и др. (в-к „Железничар”).

36. Теснолинейната ж п линия Кочериново – Рила – Рилски манастир (сп. „Железопътен транспорт” – брой 4 / 2010 г.).
© 2007 - 2021 Железниците Днес   
Железниците Днес 2020 © | Начало | Потребители | Контакти

Проекти: Железниците Днес

Железниците Днес 2011-2020 © Всички права запазени ! | Уеб-сайт създаден от Николай Колев
   Back to top ↑
e107 Theme by veskoto