Ръководството на Холдинг БДЖ ЕАД съдейства за създаването на Обществен съвет в подкрепа на българските железници


 e107    27 ное 2014
 Нищо    

Днес, 27-и ноември, с институционалната подкрепа на Съвета на директорите на Холдинг БДЖ ЕАД беше създаден Обществен съвет в подкрепа на българските железници.

S1 Yordanmirchevs

Днес, 27-и ноември, с институционалната подкрепа на Съвета на директорите на Холдинг БДЖ ЕАД беше създаден Обществен съвет в подкрепа на българските железници. В Обществения съвет влизат членове на граждански сдружения, изтъкнати експерти от висши учебни заведения и асоциации, както и представители на социалните партньори.

Целта на инициативата е да се очертае един по-успешен и дългосрочен хоризонт пред развитието на българските железници, като се провокира максимално широка дискусия с активното участие на гражданите по най-важните проблеми в железопътния сектор. Дискусията ще бъде насочена и към всички експерти и активно мислещи политици, на които ще се осигури форум за излагане на техните идеи и предложения.

На първото заседание на Съвета проф. д-р инж. Йордан Мирчев представи пред членовете на Обществения съвет презентация на тема: Новата общоевропейска железопътна политика и предизвикателствата пред българските железници 2014 2020 г.

Участниците в Обществения съвет се обединиха около тезата, че железопътният транспорт ще играе ключова роля в социално-икономическото развитие на страната и в голяма степен за реализиране на целите, поставени в Национална програма за развитие: България 2020. Според тях българските железници трябва да бъдат включени в политическите приоритети на държавата чрез приемането на Национална стратегия за политиката, финансовото стабилизиране и дългосрочната жизненоспособност на сектора за периода 2014 2020 г.

Работата на Обществения съвет и дебатите във връзка с бъдещото развитие на българските железници ще продължат в следните насоки:

Цялостен анализ на финансовото състояние на Холдинг БДЖ ЕАД и набелязване на краткосрочни мерки във връзка с решаването на проблема със задълженията и неплатежоспособността, както и подобряване на оперативното управление на двете търговски дружества в Холдинга БДЖ Пътнически превози ЕООД и БДЖ Товарни превози ЕООД.

Неотложни мерки за подобряване на взаимодействието между Холдинг БДЖ ЕАД и Национална компания Железопътна инфраструктура по отношение на координацията, свързана с технологията и организацията на превозите, както и условията за достъп и ползване на железопътната инфраструктура.

Интегрирана политика в завършени инфраструктурни технологични проекти по направленията на Трансевропейската железопътна мрежа:

- високотехнологична жп инфраструктура;

- иновации в пътническите превози с ново поколение влакове.

Приоритетното развитие на железниците в рамките на интегрираната транспортна мрежа и услуга да се осъществява чрез изграждане на свързаност на транспортната инфраструктура и технологии, основаваща се на предимствата на железопътния транспорт пред другите видове транспорт по-екологичен, по-икономичен, по-безопасен.

Разработване и приемане на Национална стратегия за политиката, финансовата стабилност и дългосрочната жизненоспособност на българските железници.

На следващото заседание на Обществения съвет ще бъде обсъдено текущото състояние на Холдинг БДЖ ЕАД.

***

Запазен знак на Обществения съвет в подкрепа на българските железници, е крилатото колело (съчетание между крилете на птица и железопътно колело) от края на 19-и век, което символизира възхода на железниците през тяхната златна епоха.

[Източник: Холдинг БДЖ]Новина от Железниците Днес
http://railwaystoday.eu/news.php?extend.924